بروز رسانی مهارت های اسکوبا Scuba Skills Update

تومان5.499.000

دوره آموزشی Scuba Skills Update توسط Scuba Schools International (SSI) برای تجدید و تقویت مهارت های اساسی غواصان طراحی شده است.

توضیحات

دوره آموزشی Scuba Skills Update توسط Scuba Schools International (SSI) برای تجدید و تقویت مهارت های اساسی غواصان طراحی شده است.

برای کسانی که مدتی است غواصی نکرده اند یا می خواهند تکنیک خود را بهبود بخشند ایده آل است. شرکت کنندگان مهارت های کلیدی مانند کنترل شناوری، پاک کردن ماسک و روش های اضطراری را تحت هدایت یک مربی تمرین می کنند.

این دوره اعتماد به نفس غواصان را افزایش می دهد و اطمینان حاصل می کند که آنها قبل از ورود به آب راحت و توانمند هستند. تکمیل موفقیت آمیز دوره Scuba Skills Update به غواصان کمک می کند تا برای ماجراجویی زیر آب بعدی خود آمادگی و شایستگی بیشتری داشته باشند.