ماجراجویی پیشرفته Advanced Adventure

تومان9.999.000

مجموعه ای از پنج غواصی تخصصی را ارائه می دهد که به شرکت کنندگان امکان می دهد جنبه های مختلف غواصی مانند غواصی عمیق، جهت یابی، غواصی در شب و غیره را کشف کنند.

توضیحات

دوره Advanced Adventurer توسط Scuba Schools International (SSI) برای گسترش مهارت ها و تجربیات غواصان در زیر آب طراحی شده است.

مجموعه ای از پنج غواصی تخصصی را ارائه می دهد که به شرکت کنندگان امکان می دهد جنبه های مختلف غواصی مانند غواصی عمیق، جهت یابی، غواصی در شب و غیره را کشف کنند.

این دوره اعتماد و شایستگی غواص را افزایش می دهد و آنها را با محیط های جدید زیر آب آشنا می کند. تکمیل موفقیت آمیز منجر به گواهینامه SSI می شود و به مجموعه مهارت های غواصی کامل کمک می کند و فرصت هایی را برای اکتشاف و ماجراجویی بیشتر در دنیای زیر آب باز می کند.