راهنمای غواصی Dive Guide

تومان19.999.000

دوره Dive Guide یک برنامه جامع است که غواصان را به مهارت های هدایت و کمک به دیگران در طول غواصی های تفریحی مجهز میکند، این برنامه برای بهبود برنامه ریزی غواصی، تا حدودی ناوبری و تکنیک های ایمنی تمرکز دارد.

توضیحات

دوره تخصصی راهنمای غواصی (Dive Guide)

دوره تخصصی راهنمای غواصی اولین قدم به سمت حرفه ای شدن در سیستم SSI میباشد

دوره Dive Guide یک برنامه جامع است که غواصان را به مهارت های هدایت و کمک به دیگران در طول غواصی های تفریحی مجهز میکند، این برنامه برای بهبود برنامه ریزی غواصی، تا حدودی ناوبری و تکنیک های ایمنی تمرکز دارد.

شرکت کنندگان در مورد مدیریت سایت غواصی و نحوه رسیدگی به سناریو های مختلف غواصی یاد میگیرند، این دوره یک پله برای تبدیل شدن به یک غواص حرفه ای است و افراد را برای نقش های کمک مربی و مربی غواصی آماده میکند.

این برنامه آموزش عملی را با دانش تئوری ترکیب میکند، اعتماد به نفس و تخصص در رهبری غواصی را تقویت میکند.

 

پیشنیاز ها:

حداقل 15 سال سن

حداقل 40 مرحله غواصی که جمع مدت زمان آنها حداقل 25 ساعت باشد

دوره Dive Stress & Rescue

گواهینامه های Deep Dive، Navigation (عمیق تر از 30 متر) و Night and Limited Visibility و یا حداقل 5 مرحله غواصی ثبت شده در هر کدام از تخصص ها

 

تعداد غوص:

10 مرحله