غواصی مستقل Independent Diving

تومان12.999.000

دوره غواصی مستقل Scuba Schools International (SSI) با هدف توانمندسازی غواصان با مهارت ها و دانش مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای غواصی بدون نظارت ناظر حرفه ای است.

توضیحات

دوره غواصی مستقل Scuba Schools International (SSI) با هدف توانمندسازی غواصان با مهارت ها و دانش مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای غواصی بدون نظارت ناظر حرفه ای است.

این برنامه بر اعتماد به نفس، ایمنی و تصمیم گیری تاکید دارد. شرکت کنندگان تکنیک های جهت یابی پیشرفته، حل مسئله و مدیریت اضطراری را یاد می گیرند. تکمیل موفقیت‌آمیز دوره غواصی مستقل، اعتماد به نفس غواصان را افزایش می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به طور مستقل محیط‌های زیر آب را در حین رعایت پروتکل‌های ایمنی تعیین‌شده کاوش کنند.

این آموزش گام مهمی برای غواصانی است که به دنبال آزادی و مسئولیت بیشتر در ماجراجویی های زیر آب خود هستند.