جهت یابی Navigation

تومان۹.۰۹۹.۰۰۰

توضیحات

دوره تخصصی جهت یابی (Navigation Diving)

تکنیک پیدا کردن مسیر در حین غواصی یکی از مهارت های مورد نیاز برای غواصان می باشد؛ در دوره تخصصی جهت یابی (Navigation Diving) شما آموزش میبینید که چگونه با استفاده از عوارض طبیعی و قطب نما، مسیر و جهت صحیح را زیر آب پیدا کنید و با ایمنی بیشتری از دنیای زیر آب لذت ببرید.

این دوره 2 مرحله غواصی در آب های آزاد دارد.