واکنش صحیح React Right

تومان6.499.000

این دوره غواصان را با دانش و تکنیک هایی برای رسیدگی به فوریت های پزشکی در زیر آب و روی سطح مجهز می کند. شرکت کنندگان یاد می گیرند که به غواصان و غیرغواصان کمک مؤثری ارائه دهند.

توضیحات

دوره آموزشی “React Right” ارائه شده توسط Scuba Schools International (SSI) یک برنامه متمرکز بر آموزش کمک های اولیه ضروری و مهارت های CPR برای غواصان است.

این دوره غواصان را با دانش و تکنیک هایی برای رسیدگی به فوریت های پزشکی در زیر آب و روی سطح مجهز می کند. شرکت کنندگان یاد می گیرند که به غواصان و غیرغواصان کمک مؤثری ارائه دهند.

دوره React Right بر پاسخ‌های سریع و دقیق در سناریوهای مختلف تأکید می‌کند و ایمنی و اطمینان را در طول ماجراجویی‌های غواصی ارتقا می‌دهد. تکمیل موفقیت آمیز دوره منجر به صدور گواهینامه می شود که توانایی غواص را برای رسیدگی به موقعیت های پیش بینی نشده افزایش می دهد.

 

این دوره به صورت حضوری و آنلاین قابل برگزاری است.

همچنین این دوره پیشنیاز دوره Diver Stress & Rescue میباشد.