دوره تخصصی استرس و نجات غواص

تومان12.999.000

توضیحات

دوره تخصصی استرس و نجات غواص (Diver Stress & Rescue) دوره ای با سه جلسه غواصی استخری و سه مرحله غواصی آب آزاد است که در این دوره در جلسه های استخری برخی از اسکیل های Open Water Diver را مرور کرده و در باره انواع روش های حمل مصدوم از عمق به سطح، حمل مصدوم روی سطح تا قایق، حمل مصدوم بیهوش و… کار میکنیم؛ در غوص های آب آزاد سناریو های مختلفی برای شما چیده میشود تا میزان کنترل و حمایت شما بر روی همراه غواصی تان را ارزیابی شود.

مباحث ارائه شده در این دوره شامل موارد زیر میباشد

  • استرس
  • استرس در غواصی (علل و پیشگیری)
  • تشخیص و مقابله با استرس
  • مدیریت حوادث
  • مهارت های نجات
  • شرایطی که نجات را پیچیده میکند