غواصی عمیق Deep Dive

تومان10.999.000

توضیحات

در این دوره شما آموزش میبینید که چگونه غوص های عمیق را برنامه ریزی و به صورت ایمن غواصی کنید؛ در این دوره شما سه مرحله غواصی بین 18 تا 40 متر انجام میدهید.

مباحث این دوره شامل موارد زیر است

  • سیستم جامع غواصی شما و غواصی عمیق
  • برنامه ریزی غوص عمیق
  • غوص عمیق شما
  • خطرات احتمالی غوص عمیق
  • غوص عمیق تکراری