غواصی برداشت فشار Decompression Diving

تومان31.499.000

این دوره مفاهیم اساسی مربوط به تئوری رفع فشار، برنامه ریزی گاز و استفاده از کامپیوتر غواصی را پوشش می دهد، شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند که غواصی‌های طولانی‌تر و عمیق‌تر را مدیریت کنند و در عین حال خطرات مرتبط با بیماری رفع فشار را به حداقل برسانند.

توضیحات

دوره غواصی رفع فشار ارائه شده توسط Scuba Schools International (SSI) دانش و تکنیک های مورد نیاز برای غواصی عمیق ایمن و مسئولانه را در اختیار غواصان قرار می دهد.

این دوره مفاهیم اساسی مربوط به تئوری رفع فشار، برنامه ریزی گاز و استفاده از کامپیوتر غواصی را پوشش می دهد.

شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند که غواصی‌های طولانی‌تر و عمیق‌تر را مدیریت کنند و در عین حال خطرات مرتبط با بیماری رفع فشار را به حداقل برسانند.

تکمیل موفقیت آمیز این دوره غواصان را به مهارت های برنامه ریزی و اجرای غواصی رفع فشار در محدوده های تعیین شده مجهز می کند. این یک آموزش پیشرفته است که توانایی غواص را برای کشف و لذت بردن از دنیای زیر آب در اعماق بیشتر افزایش می دهد.