غواصی با گاز نایتروکس

دوره تخصصی نایتروکس

گاز ایده آل برای غواصی هوا نیست!!! شاید براتون عجیب باشه که گاز ایده آل برای غواصی هوا نیست؛ در هوا نزدیک به 80 درصد گاز نیتروژن و 20 درصد…