علم غواصی Science of Diving

تومان9.099.000

توضیحات

دوره علم غواصی SSI دانش عمیق‌تری از فیزیک غواصی، فیزیولوژی غواصی، تئوری برداشت فشار، محیط‌های آبی و تجهیزات غواصی را به هنرجو ارائه می‌دهد.

مباحث ارائه شده در این دوره شامل موارد زیر میباشد

  • فیزیک غواصی
  • فیزیولوژی غواصی
  • تئوری برداشت فشار
  • اجزا اسکوبا یونیت و تجهیزات جانبی
  • محیط آبی