غواصی ساید مونت تفریحی Recreational Side Mount Diving

تومان۳۱.۴۹۹.۰۰۰

دوره غواصی Recreational Side Mount Diving ارائه شده توسط Scuba Schools International (SSI) به غواصان می آموزد که چگونه سیلندرهای جانبی نصب شده را برای تجربه غواصی ساده تر و همه کاره تر تنظیم و استفاده کنند.

 

توضیحات

دوره غواصی Recreational Side Mount Diving ارائه شده توسط Scuba Schools International (SSI) به غواصان می آموزد که چگونه سیلندرهای جانبی نصب شده را برای تجربه غواصی ساده تر و همه کاره تر تنظیم و استفاده کنند.

شرکت‌کنندگان در مورد پیکربندی تجهیزات، مدیریت گاز، و کنترل شناوری مخصوصا غواصی در کنار صخره ها یاد می‌گیرند.

این دوره توانایی غواصان را برای دسترسی به فضاهای تنگ تر و جهت یابی موثرتر، به ویژه در محیط های غار و داخل مغروقه ها، افزایش می دهد.

تکمیل موفقیت‌آمیز دوره غواصی Side Mount غواصان را به مجموعه‌ای از مهارت‌های تخصصی مجهز می‌کند که می‌تواند فرصت‌های غواصی خود را گسترش داده و چشم‌اندازی بی‌نظیر در زیر آب ارائه دهد.