جستجو و بازیابی Search & Recovery

تومان۱۱.۶۹۹.۰۰۰

دوره جستجو و بازیابی (Search & Recovery) توسط Scuba Schools International (SSI) بر آموزش تکنیک های غواصی برای مکان یابی و بازیابی اشیاء گم شده در زیر آب تمرکز دارد.

توضیحات

دوره جستجو و بازیابی (Search & Recovery) توسط Scuba Schools International (SSI) بر آموزش تکنیک های غواصی برای مکان یابی و بازیابی اشیاء گم شده در زیر آب تمرکز دارد.

شرکت کنندگان الگوهای جستجو، گره زدن و استفاده صحیح از کیسه ها و خطوط را یاد می گیرند. این دوره ضمن تاکید بر ایمنی و سازماندهی در طول ماموریت های بازیابی، مهارت های حل مسئله غواصان را افزایش می دهد.

تکمیل موفقیت آمیز، غواصان را به توانایی کمک در سناریوهای بازیابی اشیاء زیر آب مجهز می کند، غواصی آنها را هدفمندتر می کند و به شیوه های غواصی مسئولانه کمک می کند.